Volksraad Verkiesing Kommissie

 

 

Die Sentrale Komitee van die VVK:

 

Die VVK is ‘n administratiewe liggaam, wat soortgelyke werk doen as die IEC ("Independent Electoral Commission") maar slegs binne volksverband.


Die VVK Sentrale Komitee bestaan uit:


Paul Kruger (Voorsitter)
Tim van der Westhuizen (Adjunk-voorsitter)
Albert du Toit
Leon Cornelius

PAUL KRUGER (Voorsitter)

Paul Kruger is in 1966 gebore te Springs op die Oos-Rand en groei op in die Hoëveld (Delmas) waar hy matrikuleer. Voltooi diensplig in die SA Weermag (1986) as offisier en behaal ‘n graad in Politieke Wetenskap (met vakke soos Staatsleer, Internasionale Politiek, Volkekunde en Duits) aan die Universiteit van Pretoria in 1989. Sy aanstelling in die Departement van Buitelandse Sake (1990) was van korte duur weens ‘n “gewelddadige” botsing met die FW De Klerk-Regering. Behaal ‘n Honneursgraad in Strategiese (militêre) Studies aan UNISA (1992) en ‘n regsgraad (weer op Tuks) in 1995. Aktief in volksgerigte politiek, ook tydens studie-jare. Hy bedryf sedert 1997 ‘n prokureurspraktyk in Pretoria.


TIM VAN DER WESTHUIZEN (ADJUNK-VOORSITTER)

Tim van der Westhuizen is gebore te Carnarvon (Kaapprovinsie) en is deesdae veronderstel om “afgetree” te wees…maar kom net nie so ver om op te hou werk nie. Hy het ‘n senior tegniese pos by Krygkor beklee en is reeds dekades lank betrokke by volksgerigte politiek. Hy was onder meer aktief by die Konserwatiewe Party, die AVF (Afrikaner Volksfront, 1993-94), Radio Pretoria en later lid van die Tussentydse Afrikaner Raad. In sy vrye tyd is hy musikant wat verskeie instrumente bespeel en ook lid is van die Boere-Afrikaanse Musiek Klub. Hy woon geruime tyd reeds in Pretoria.

ALBERT DU TOIT 

Albert du Toit is gebore in 1978 te Pretoria en matrikuleer aan die Hoërskool Silverton in 1996. In 2000 verwerf hy ‘n graad in Siviele Ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria. As raadgewende ingenieur was Albert intussen werksaam by instansies te Richardsbaai, Johannesburg, Secunda en Pretoria. Hy is tans ‘n diaken in die APK Pretoria-Oos gemeente; en Voorsitter van die Verkennersbeweging van Suid-Afrika se Pretoria-pos. 


LEON CORNELIUS

Leon Cornelius is in 1979 gebore te Pretoria. Die gesin woon in Verwoerdburg tydens sy kinderjare; en hy matrikuleer in 1997 aan die Hoërskool Zwartkop. Hy beklee betrekkings in die sakewêreld en ondergaan ook gespesialiseerde opleiding in die sekuriteitsektor. Hy was betrokke by die oprigting en bedryf van Boeretrots Tuindienste as ‘n volkseie sake-onderneming; en beskik tans oor sy eie besigheid in dieselfde bedryf. Hy was ‘n stigterslid van die Verwoerdburg Verkennerspos waarvan hy tans voorsitter is; en dien as onderleier van die Transvaalse Verkenners vanaf 2011-2013. Hy was sedert vroeg in die VVK se bestaan by die Kommissie betrokke as registrasiebeampte en streekskoördineerder.