Volksraad Verkiesing Kommissie

 

 

VVK GEBEURE


VVK & Volksraad-vergadering te Kaapstad

Datum: 8 April 2017

Tyd: 10h00

Plek: Evangelies Gereformeerde Kerk, Tygerberg (h/v Uys Krige- en JIP de Jager-strate, Bellville.)

Navrae: 012 803 0712


Indien u 'n vergadering of geleentheid in u dorp of distrik wil koördineer, kontak gerus die kantoor by 012 803 0712 of per e-pos by info@vvk.co.za